Mazkur Nizom O‘zbekiston Respublikasining “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi Qonuniga muvofiq (bundan buyon matnda Qonun deb yuritiladi) xarid qilish tartib-taomillarini tashkil etish va o‘tkazish tartibini belgilaydi.
14. Qonunning 43-moddasi ikkinchi qismiga muvofiq elektron do‘konda quyidagi davlat xaridlari amalga oshirilishi mumkin:
33. Qonunning 46-moddasiga asosan auksion vositasidagi davlat xaridi quyidagi shartlar bir vaqtning o‘zida bajarilgan taqdirda amalga oshiriladi:
Qonunga muvofiq ishtirokchilarning takliflarini baholash mezonlari va ko‘rib chiqish tartibi.
61. Tanlov komissiyasi o‘z majlislarida tanlov hujjatlarini Qonun talablariga muvofiqligini ko‘rib chiqadi va quyidagilarni:
96. Agar taklifni kiritgan tanlov ishtirokchisi Qonunda belgilangan talablarga mos kelmasa yoxud tanlov ishtirokchisining taklifi tanlov hujjatlari talablariga mos kelmasa, xarid komissiyasi taklifni rad etadi.
99. Taklif Qonunning va tanlov hujjatlarining talablariga muvofiq bo‘lsa, u tegishli tarzda rasmiylashtirilgan deb topiladi.
Qonunga muvofiq tender ishtirokchilarining takliflarini baholash mezonlari va ko‘rib chiqish tartibi.
139. Tender komissiyasi o‘zining majlisida tender hujjatlari loyihasini Qonun talablariga muvofiqligi bo‘yicha ko‘rib chiqib, quyidagilarni:
171. Agar taklifni kiritgan tender ishtirokchisi ushbu Qonunda belgilangan talablarga mos kelmasa yoki tender ishtirokchisining taklifi tender hujjatlari talablariga mos kelmasa, tender komissiyasi taklifni rad etadi.
176. Agar taklif Qonunning va tender hujjatlarining talablariga muvofiq kelsa, u tegishli tarzda rasmiylashtirilgan deb topiladi.
205. Qonunning 67-moddasi ikkinchi qismiga asosan yagona yetkazib beruvchi bilan davlat xaridlari quyidagi alohida hollarda amalga oshiriladi:
218. Mazkur Nizomning 217-bandida ko‘rsatib o‘tilgan shaxslar Reyestrga yagona yetkazib beruvchi sifatida kiritish haqidagi ariza bilan vakolatli organga murojaat etishlari mumkin.
mazkur Nizomning 221-bandida nazarda tutilgan hujjatlarni (ma’lumotlarni, axborotlarni) to‘liq bo‘lmagan hajmda taqdim etish;